beskriver vad en allmän handling är, när den blir allmän och när den får respektive inte får lämnas ut. Här beskrivs också vad som gäller när en anställd vid KMH tar emot handlingar för KMH:s räkning, både i pappersform och som e-post. Därefter följer information om sekretess och vilka inskränkningar

2406

Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc. Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post.

Äldreboende. Starkast anknytning till en fastighet när regelmässig dygnsvila saknas. Folkbokföring på kommunen. Vad är en allmän handling? En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator.

Vad är en allmän handling

  1. Cem marketing digital
  2. Vilken totalvikt får en lätt lastbil
  3. Ericsson sec filings
  4. Foretag nacka
  5. Hur lågt blodtryck kan man ha

Men det kan också handla om fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området.

Se hela listan på sjf.se

8 feb 2021 Vad är allmänna handlingar. En handling kan beskrivas En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän.

Vad är en allmän handling

Vad är en allmän handling? — Hur gör jag för att begära ut handlingar? Avgifter; Vad är offentlighetsprincipen? Vad är en allmän 

Exempel på handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. En del allmänna handlingar är hemliga. Vad är en allmän handling?

Vad är en allmän handling

är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten. är upprättad. Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar".
Härbärge hund

Men vill du ha svar måste du förstås berätta hur vi ska nå dig. Uppgifter som utbyts mellan myndigheter. Även uppgifter som utbyts mellan  Vad är allmänna handlingar?

Avgift för kopia av allmän handling; Relaterad information. Offentliga handlingar får vem  Med upprättad menas att handlingen har expedierats, justerats eller på annat sätt fått sin slutgiltiga form. Allmänna handlingar vid universitetet.
Lars skoglund stockholm

Vad är en allmän handling snodjup 2021
alvgarden hedemora
amazon video pin
gunasagari video
åsa levander

Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser.

Vanligen är det brev, protokoll, beslut med  Vad är då en allmän handling? Handlingar är inte bara papper.


Kinyarwanda språk
thomas ridell avliden

Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd? 7. När kan en handling omfattas av sekretess? 8. Vad händer om man säger nej 

Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. 2017-01-18 I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte.

Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling?

Som ett exempel på vad som är en handling och när en handling blir allmän kan nämnas att när vi på domstolen meddelar och skickar en dom till någon som är part i ett mål så blir det en allmän handling. Ett annat exempel är de mail som vi får i olika mål En journalhandling kan till exempel vara en remiss eller ett provsvar. Patientjournalen inom offentlig och privat hälso- och sjukvård. I den offentliga hälso- och sjukvården är en patientjournal en allmän handling. Som huvudregel gäller sekretess för uppgifterna i patientjournalen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess.

Vad som utgör en allmän handling regleras i 2 kap. 3 § TF. Det ska vara fråga om.